Almevej 135 Juni 2019

Gården som den så ud, da vi købte den i Juni 2019. Foto: Neel Dich Abrahamsen