Møbler på Øregaard Museum

Restaurering udført på museet fra rullende værksted