Restaurering af inventar

Restaurering af dør og karm, 2011
Nedtagning af Bianco Luno bibliotek i det gamle Allerhus og opsætning af samme i det nye Allerhus